he's a boy

 
 
 
syukur Alhamdulillah
 
nama:muhammad nafie hakim
 
tarikh lahir:13 august 2013
 
time lahir:7.47pm
 
tempat lahir:hospital Melaka
 
berat:3.4kg
 
lahir:normal
 
 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment